Med kongsberg i tankene, kan empati forebygge vold?

Det som skjedde i Kongsberg i går, berørte mange.

Ikke bare de pårørende og de som bor i Kongsberg og nærområdet, men alle i Norge som ønsker trygghet, frihet og fred.

Det er vanskelig å beskrive med ord. 

Vi alle har behov for den friheten, tryggheten og freden i våre nabolag og i våre liv. 

Så fins det likevel en uvisshet og en uforutsigbarhet som stimulerer frykt og redsel. 

Foreløpig vet vi lite om motivene bak voldshandlingene, og det spekuleres noe i mediene. 

Det sies også at gjerningspersonen hadde en ustabil ungdomstid og var mye alene og ensom, og han har blitt kalt en “ensom ulv”.

NRK sier at en bekjent av vedkommende fortalte følgende:

– Dette handler om en person som er alvorlig psykisk syk og som falt utenfor fra ungdomstiden. Dette har preget livet til dem som står han nært i stor grad, sier personen. 

Vold kan aldri rettferdiggjøres, og det gjør det heller ikke i IVK. 

Å ha empati for noen betyr ikke å være enig med det de sier eller gjør, men derimot at man forstår intensjonene som ligger bak de tragiske uttrykkene eller handlingene. 

For meg, handler det om å forstå intensjonene, dvs behovene de prøver å møte eller ivareta med sine tragiske handlinger. 

Når vi virkelig innser hvilke behov vi har, vil det åpne seg mangfoldige muligheter til å møte disse behovene, muligheter som også ivaretar behovene til de rundt oss. 

IVK har også en klar holdning til de som kan utgjøre en fare for andre gjennom beskyttende bruk av makt, for eksempel ved å holde dem unna samfunnet, mens de samtidig får støtte og empati for å kunne rehabiliteres og eventuelt gjenintegreres, mye i tråd med det norske fengselsapparatet i dag.

Empati med mennesker som er ensomme eller sinte eller mener de er ekskludert fra fellesskapet, kan likevel bidra til å forebygge vold, mener jeg. 

Da gjelder det å være tilstede på skoler og i lokalsamfunnet for å oppdage de som sliter, og tilby dem støtte, empati og fellesskap, alt avhengig av deres utfordringer. 

Jeg tror ikke det hjelper å utstøte dem, ekskludere dem eller kalle dem ekstreme, farlige eller trusler mot samfunnet.

Vold forebygges ikke ved å dømme eller ekskludere de vi er uenige med eller ikke forstår, mener jeg. 

For en tid tilbake ble jeg kjent med et sitat fra en roman fra 1905, “Doktor Glas”, av Hjalmar Söderberg, som senere ble dramatisert. Sitatet har gjort sterkt inntrykk på meg, og resonnerer veldig med filosofien i Ikkevoldskommunikasjon (IVK): 

”Man vil jo bli elsket, i mangel av dét beundret, i mangel av dét fryktet, i mangel av dét avskydd og foraktet. Sjelen skjelver av skrekk for tomrommet og ønsker kontakt for en hver pris…”

Vi gjør alle noe for å bli hørt og sett. 

Og de som ikke blir elsket eller beundret i forsøket på å bli sett, tyr dessverre ofte til andre midler.

Det er noe jeg tror de fleste av oss kan relatere til selv – i familien, i et parforhold eller kanskje også på jobb:

Vi hever stemmen, vi bruker kallenavn, vi banner, vi slår igjen døren, vi slutter å snakke til dem eller vi bruker fysisk makt eller vold. 

Da gjelder det å være tilstede med empati og forståelse for de som har det vanskelig og uttrykker seg på den måten. 

Det gjelder å prøve å se alle, så mye som mulig – i barnehagen, på SFO, i klasserommet, i vennekretsen, i familien, på jobben og i sosiale medier. 

Det er ikke lett. Den gode nyheten er heldigvis at det er mulig. 

Empati kan læres, praktiseres og integreres og dermed anvendes hver eneste dag, hvor enn vi er. 

Jeg tror vi kan forebygge mer vold på den måten – både emosjonell, psykologisk, materiell, seksuell og annen type vold. 

På lengre sikt, kan empati gi oss et tryggere og fredeligere samfunn. Og vi alle kan bidra!

Tusen takk for at du har satt av tid til å lese dette.

Mine tanker går til Kongsberg og til alle i hele verden som berøres av vold hver eneste dag, og jeg hviler i tillit til at vi sammen kan skape en verden med empati, forståelse, frihet, trygghet og fred.

– Erna, gjør empati-trening obligatorisk i skolen!

Denne kronikken ble skrevet for IVK Norge og publisert av Romerikes Blad 18. juni 2019

Sønnen til ordføreren i Klepp blir tatt kvelertak på, unge menn og kvinner får spisevegring eller steroid-avhengighet pga press på sosiale medier og mobbing i skolen ser ut til å ingen ende ta. Kanskje tiden er inne for grundige grep, statsminister?

Empati er medfødt, mener jeg. Små barn vet å ta vare på hverandre og ha medfølelse og de leker med barn av alle farger, aldre og størrelser helt til foreldrene sier at de ikke bør gjøre det. Det er nettopp da vi slutter å praktisere empati – i ung, ung alder – og mange lærer at deres eksistens trues av den andres. Dagens skole gjør lite for å vedlikeholde empati, medfølelse og forståelse. Som lærer selv, vet jeg at vi stort sett ikke har tid til mer enn det som står i læreplanene.

Oppbygd frustrasjon
Netthets begynner ikke over natten. De som mobber, skriver hatmeldinger eller kritiserer politikere til den grad at barna deres går til angrep på med-elever som er barn av meningsmotstandere har antakeligvis bygd opp frustrasjon, sinne og irritasjon over flere år. Og kanskje har de ikke fått utløp for sine meninger i et konstruktivt og trygt miljø – samtidig som de sikkert ikke har vedlikeholdt de naturlige empati-egenskapene sine eller fått lære empati på nytt.

Jeg ser ikke stor forskjell mellom mobbing i skolen og hets på internett. Mobbing og hets er like krenkende for den som opplever det, og jeg er overbevist over at de som krenker andre, på barneskolen eller på Facebook, selv trenger empati og forståelse for det de går gjennom. Vold er et siste skrik når de ikke har blitt sett og hørt for sine smerter og frustrasjoner.

Dialogmøter
Med andre ord, mobbing og voldelige innstillinger som vi ikke jobber tilstrekkelig med i barnehager og skoler vil lett formere seg videre blant voksne som uttrykker irritasjon på nettet. De har kanskje ikke selv blitt sett og hørt, og de har ganske sikkert ikke lært nok om medfølelse og empati.  

Fra Romerikes Blad, 18. juni 2019. Foto: NTB SCANPIX

Jeg kunne skrevet mye mer om sosiale medier, kroppspress, mobbing og netthets, for å nevne litt av hverdagsvolden, og jeg tror de fleste av oss er klar over utfordringene. Så la oss se på løsningsforslag.

Kommunalminister Monica Mæland lanserte nylig et forslag om dialogmøter for å håndtere og forebygge hets mot politikere. Jeg er glad for dette forslaget og vi stiller gjerne opp i slike møter for å bidra med empati, forståelse og konstruktive løsninger. Det er likevel ikke nok og kan bli et plaster på såret og en midlertidig løsning.

Empati-trening bør inn i skolen, på alle trinn! Med fagfornyelsen og nye læreplaner fra 2020 har vi en unik mulighet til å gjøre empati-trening obligatorisk på alle trinn i skolen. Mens vi har obligatorisk norsk, matte og gym, har jeg så langt ikke sett skoletimer der vi lærer spesifikt om menneskelige relasjoner, medmenneskelighet, forståelse og empati. Og kjære statsminister, er det ikke der vi bør begynne?

Vårt forslag er konkret: Gi alle skoleelever minst én time i uken der de blir sett og hørt, der de lærer å se og høre andre og der de forstår medelever og medborgere ut fra deres virkelighet og deres behov. Ja, skoleelever bør rett og slett ha obligatorisk empati-trening fra og med første klasse.

De som ser andre og selv blir sett og hørt vil neppe tro at de ikke er pene eller gode nok, spraye ned huset til en de ikke er enig med eller ta kvelertak på noen for å få dem til å skifte mening.

Investere i empati
Empati-trening er vanskelig og utfordrende – og samtidig lett å få inn på timeplanen. Vil freds- og meklingsnasjonen Norge, som i tillegg tror på forebygging av vold og rehabilitering av innsatte, nå kanskje ta grundige grep som foregangsland i verden og investere i empati for alle på hjemmebane?

Med investering i empati har man aldri noe å tape.

Gert Ceville-Danielsen
Leder, Ikkevoldskommunikasjon (IVK) Norge